נמצאים בטרם מכירתו של נכס נדל"ן? וודאי שאיננו מפתיעים באומרנו כי אתם נמצאים בפני אחת מן העסקאות הגדולות, החשובות והמרגשות ביותר בחייו של כל אדם פרטי.

אין זוהי רק מכירתו של נכס, כי אם לרוב זוהי דירה בה העברנו אי אלו שנים בחיינו. העסקה עצמה טומנת בחובה מאות אלפי ועד מיליוני שקלים, ויחד עמה גם מגיעות ציפיות באשר לשדרוג עבור הנכס הבא.

כאן בדיוק מאמר מידע זה נכנס אל התמונה. הציפייה לשדרג במעבר אל הנכס הבא, נסמכת על מידת ההכנסה / התשואה שתהא לנו ממכירת הנכס הנוכחי. לכך עלינו להוסיף משתנים שונים כגון שכר טרחתו של עורך הדין, שכר תיווך, אגרות שונות הנדרשות במסגרתם של ההליכים המשפטיים ועוד.

להלן נרצה להתייחס לאחד מן המשתנים הבולטים בנושא זה, הלא הוא תחום המס.

מס שבח

מס זה הינו מס ממשלתי מכוח חוק מיסוי מקרקעין שבח ורכישה תשכ"ג-1963, והוא משולם עבור רשות המיסים.  

בעת שאתם מוכרים את נכס הנדל"ן שברשותכם, הרי שהמדינה מבקשת להטיל מס על הרווח, קרי השבח שהרוויחו המוכרים ממכירת הנכס.

מס זה חל בכל עסקת נדל"ן ובה אדם המוכר את דירתו במחיר הגבוה מערכה בעת שהיא נרכשה על-ידו.

חשוב לציין כי בדיקה על-ידי עורך דין מקרקעין המתמחה במיסים במכירת דירה תוכל לבחון את ניכוי ההוצאות המוכרות מן ההפרש לרבות שכר טרחתו של עורך דין, הוצאת בעבור עמלת תיווך, הוצאות בגין שיפוצו של הנכס בטרם המכירה וכיוצא בכך.

יצוין כי היקף התשלום בעבור מס השבח עומד על 25 אחוזים מסך רווח הנטו של נכס הנדל"ן.

היטל השבחה

לצדו של מס השבח ישנו היטל השבחה. בשונה ממס השבח שהינו מס ממשלתי, היטל ההשבחה הוא מס המוטל על-ידי הרשות המקומית בה מצוי נכס הנדל"ן. המס מוטל מכוח סעיף 196א וכן החוק לתכנון ולבנייה תשכ"ה-1965.

החוק מטיל על המוכר את החובה לשלם את היטל ההשבחה עם מכירת הנכס, וזאת אם שוויו של הנכס עלה בזכות אישורי תב"ע. דוגמה קלאסית לכך היא הוספת מרפסות אשר הובילה לעלייה בערכו של נכס הנדל"ן.

בשונה ממס השבח, הרי שהיטל ההשבחה איננו עובדה מוגמרת, ויש לבחון זאת באופן פרטני בהתאם לנכס ובכפוף לתהליכי השבחה שעבר, ואם עבר, במרוצת השנים.

גובהו של היטל ההשבחה עומד על 50 אחוזים מסך שוויה של ההשבחה עצמה, ועל-כן בדיקה דקדקנית ומפורטת על-ידי איש מקצוע המתמחה בדיני מיסוי המקרקעין, יכולה לחסוך כסף רב.

תכנון מס מקדים בעת עסקת נדל"ן

הקפידו להוסיף לבדיקותיכם, ייעוץ מקצועי עם אי שמקצוע הבקיא בדיני מיסי המקרקעין.

תכנון מוקדם יאפשר לכם להבין במדויק את התשואה שתישאר עמכם עם תום עסקת המקרקעין, ושתאפשר לכם להתקדם ולשדרג את חייכם במעבר אל נכס הנדל"ן החדש.